Gallwch chi fod y newid.

Mae pobl fel chi eisoes yn gwneud gwahaniaeth a gwneud Cymru'n arweinydd wrth fynd i'r afael â ACEs.

Yma, rydym yn rhannu dysgu ac enghreifftiau o beth mae sefydliadau, ysgolion a chymunedau yn eu gwneud i ddod yn ACE ac yn hysbys o drawma.

Eisiau trafod syniadau? Mae ein fforwm Facebook yn lle gwych i ddechrau chwilio am ysbrydoliaeth a gofyn cwestiynau.

Rhannwch eich straeon gyda ni heddiw, ac ysbrydoli eraill i weithredu.