ACE Aware Wales

Gyda'i gilydd, gall Cymru fynd i'r afael ag ACEs.
Ymunwch â'r mudiad!

brandi-redd-222238-unsplash.jpg

Bod yn ymwybodol o ACE

Mae Profiadau Niweidiol mewn Plentyndod (ACEs) yn ddigwyddiadau trawmatig, yn enwedig y rheini sydd yn y plentyndod cynnar sy'n effeithio'n sylweddol ar iechyd a lles pobl yng Nghymru, gweddill y DU a'r byd.

Gallwn dorri'r cylch ACEs ar unrhyw adeg: nid yw byth yn rhy hwyr. Gall atal ACEs mewn un genhedlaeth neu leihau eu heffeithiau elwa nid yn unig y plant hynny ond hefyd i genedlaethau'r dyfodol yng Nghymru.

 
 
christin-hume-316554-unsplash.jpg

Cael eich Ysbrydoli

 
mwy
annie-spratt-568704-unsplash.jpg
jelleke-vanooteghem-362320-unsplash.jpg